Microsoft Lumia 535 - Prikaz više pločica na početnom zaslonu

background image

Prikaz više pločica na početnom zaslonu
Pogledajte odjednom više aplikacija – dodajte treći stupac pločica na početni zaslon.
Prikaz više pločica ne podržavaju svi modeli telefona. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ako telefon ima samo 2 stupca pločica na početnom zaslonu prema zadanim postavkama,

možete dodati treću.
Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite SVE POSTAVKE >

početni zaslon+tema i prebacite Prikaz više pločica na Uključeno

.

Sada možete premjestiti i promijeniti veličinu pločica kako biste iskoristili novi stupac.