Microsoft Lumia 535 - Stvaranje sigurnog i zabavnog početnog zaslona za djecu

background image

Stvaranje sigurnog i zabavnog početnog zaslona za djecu
Možete omogućiti da vaša djeca upotrebljavaju neke aplikacije na telefonu bez straha da će

slučajno izbrisati vašu poslovnu poštu, kupovati na mreži ili činiti nešto drugo što ne bi smjela.

Postavite odabrane aplikacije, igre i druge omiljene sadržaje za djecu na njihov vlastiti početni

zaslon.

1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE.

2. Dodirnite dječji kutak.

3. Odaberite sadržaj koji želite da vaša djeca upotrebljavaju. Možete također postaviti lozinku

da biste spriječili da djeca pristupe vašem početnom zaslonu.

Savjet: Da bi vaša djeca mogla kupovati unutar aplikacije, na primjer bodove za igru,

odredite PIN za Novčanik. Morate unijeti PIN za Novčanik za svaku kupnju. Za

određivanje PIN-a za Novčanik dodirnite Novčanik >

> postavke+PIN. Neke

kupnje nisu dostupne za svaku dob.

Budući da Internet Explorer nije dostupan u dječji kutak, ne morate se brinuti o web-mjestima

koja djeca posjećuju.
Odlazak na vlastiti početni zaslon

Pritisnite dvaput tipku za uključivanje te prevucite prema gore na svom zaključanom zaslonu.

Ako ste postavili lozinku, upišite je.
Povratak na dječji početni zaslon

Na svom zaključanom zaslonu prevucite lijevo, a na dječjem zaključanom zaslonu prevucite

prema gore.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

36

background image

Isključivanje dječjeg početnog zaslona

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE pa

prebacite dječji kutak na Isključeno

.