Microsoft Lumia 535 - Postavljanje računa

background image

Postavljanje računa
Ostanite u tijeku – dodajte važne račune kao što su društveni mediji ili računi e-pošte na svoj

telefon.
1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

e-pošta+računi.

2. Dodirnite dodaj račun i naziv usluge te slijedite prikazane upute.