Microsoft Lumia 535 - Postavljanje alarma

background image

Postavljanje alarma
Telefon možete upotrijebiti kao budilicu.

Dodirnite Alarmi.
1. Dodirnite .

2. Postavite vrijeme, unesite pojedinosti o alarmu, postavite vrijeme i dodirnite .

Savjet: Želite da vas probudi omiljena pjesma? Kao i s drugim tonovima obavijesti, na

telefon možete dodati vlastite tonove i personalizirati tonove alarma prema želji.

Da bi se alarm oglasio, telefon mora biti uključen, a glasnoća telefona mora biti dovoljno

glasna.

Savjet: Možete brzo vidjeti vrijeme sljedećeg aktivnog alarma ako ste prikvačili aplikaciju

Alarmi na početni zaslon. Veličina pločice mora biti najmanje srednja.

Odgoda alarma

Ako se još ne želite ustati kada se oglasi alarm, dodirnite odgodi. Prije odgode možete

promijeniti vrijeme odgode.

Savjet: Pritiskom tipke za natrag alarm se odgađa za 2 minute.

Isključivanje alarma

Dodirnite Alarmi i prebacite alarm na Isključeno

.

Brisanje alarma

Dodirnite alarm i .

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

49