Microsoft Lumia 535 - Prikaz preuzimanja u tijeku

background image

Prikaz preuzimanja u tijeku
Tijekom preuzimanja stavke možete nastaviti pretraživati Trgovina drugi sadržaj i dodavati

stavke za preuzimanje.
Da biste vidjeli status preuzimanja, u glavnom prikazu Trgovina dodirnite

>

preuzimanja i prevucite na preuzimanja da biste vidjeli preuzimanja u tijeku ili na povijest

da biste vidjeli prethodno preuzeti sadržaj.

Savjet: Da biste provjerili status preuzimanja koje je trenutačno u tijeku, dodirnite

status.
Savjet: Ako trebate, na primjer, privremeno prekinuti internetsku vezu, dodirnite i držite

stavku koja se preuzima te dodirnite pauziraj. Da biste nastavili preuzimanje, dodirnite

nastavi. Stavke koje su na čekanju pauzirajte pojedinačno. Ako preuzimanje ne uspije,

možete ponovno preuzeti stavku.