Microsoft Lumia 535 - Personalizacija navigacijske trake

background image

Personalizacija navigacijske trake
Svi telefoni Lumia imaju 3 tipke na donjem dijelu: tipku za natrag, tipku pokretanje i tipku za

pretraživanje. Možete promijeniti ponašanje navigacijske trake.
Ne podržavaju svi telefoni skrivanje navigacijske trake. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Da biste sakrili navigacijsku traku s početnog zaslona kada vam nije potrebna, prevucite s dna

prema vrhu zaslona. Da biste opet vidjeli navigacijsku traku, prevucite prema gore.
Promjena boje navigacijske trake

Ako telefon ima navigacijsku traku na dodirnom zaslonu, možete promijeniti njenu boju kako

bi se bolje isticala ili odgovarala vašoj temi. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite

prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE > navigacijska traka te promijenite postavku za

stavku Navigacijska traka.