Microsoft Lumia 535 - Dodavanje ili brisanje kontakta

background image

Dodavanje ili brisanje kontakta
Neka prijatelji budu uz vas. Spremite njihove telefonske brojeve i druge podatke u središte

Osobe.
Dodirnite Osobe i prevucite na kontakti.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

63

background image

Dodavanje kontakta
1.
Dodirnite .

2. Ako ste se prijavili na više računa, odaberite račun na koji želite spremiti kontakt.
Ne možete spremiti kontakt samo na telefon, uvijek se sprema na račun.
3. Dodajte pojedinosti kontakta i dodirnite .

Savjet: Na Microsoftovom računu automatski se stvara pričuvna kopija vaših kontakata.

Uređivanje kontakta

Dodirnite kontakt i te uredite ili dodajte pojedinosti kao što je melodija zvona ili web-

adresa.

Savjet: Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati SIM za pozivanje svakog

kontakta. Dodirnite kontakt i

. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost

idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Brisanje kontakta

Dodirnite kontakt i

> izbriši.

Kontakt se briše iz telefona te, s nekim izuzecima kao što je Facebook, Twitter i LinkedIn, iz

usluga društvenog umrežavanja na kojima je pohranjen.

Savjet: Ako želite brzo izbrisati više kontakata, na računalu se prijavite na

people.live.com pomoću Microsoftovog računa i ondje ih izbrišite.

Filtriranje popisa kontakata

Ako ne želite da se kontakti iz usluga društvenog umrežavanja prikazuju na popisu kontakata,

možete ih filtrirati. Na popisu kontakata dodirnite

> postavke > filtriraj popis

kontakata i račune koje želite prikazati ili sakriti.

Savjet: Možete filtrirati i kontakte bez brojeva telefona. Prebacite Skrivanje kontakata

bez telefonskih brojeva na Uključeno

.