Microsoft Lumia 535 - Kopiranje kontakata sa SIM kartice

background image

Kopiranje kontakata sa SIM kartice
Ako su kontakti pohranjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na telefon.
Provjerite je li SIM kartica umetnuta.
1. Dodirnite Osobe.

2. Dodirnite

> postavke > uvezi sa SIM kartice.

3. Za uvoz svih kontakata dodirnite uvezi.

Savjet: Za odabir pojedinačnih kontakata dodirnite očisti i upotrijebite potvrdne okvire.

Kontakte ne možete spremiti na novu SIM karticu.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

66