Microsoft Lumia 535 - Povezivanje kontakata

background image

Povezivanje kontakata
Imate li odvojene unose za isti kontakt s različitih usluga društvenog umrežavanja ili računa

e-pošte? Možete povezati više kontakata kako bi njihovi podaci bili na jednoj kartici kontakta.
Dodirnite Osobe i prevucite na kontakti.
1. Dodirnite glavni kontakt s kojim se želite povezati i .

2. Dodirnite odaberi kontakt i kontakt za povezivanje.
Poništavanje veze s kontaktom

Dodirnite glavni kontakt i te dodirnite kontakt za poništavanje veze i poništi vezu.