Microsoft Lumia 535 - Pošta

background image

Pošta

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na poštu čak i kad ste u pokretu.

Na početnom zaslonu dodirnite .
Za slanje i primanje e-pošte morate biti povezani s internetom.