Microsoft Lumia 535 - Odgovaranje na e-poštu

background image

Odgovaranje na e-poštu
Primili ste e-poštu koja zahtijeva brzi odgovor? Odgovorite odmah pomoću telefona.
1. Dodirnite .

2. Otvorite e-poštu i dodirnite .

Savjet: Da biste odgovorili samo pošiljatelju, dodirnite odgovori. Da biste odgovorili

pošiljatelju i svim ostalim primateljima, dodirnite odgovori svima.

Prosljeđivanje e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite > proslijedi.