Microsoft Lumia 535 - Čitanje poruke

background image

Čitanje poruke
Kada primite poruku, to možete vidjeti na početnom zaslonu.
U jednom razgovornom nizu možete vidjeti poruke između vas i kontakta. Razgovor može

sadržavati tekstualne i multimedijske poruke.

1. Dodirnite Poruke.

2. Da biste pročitali poruku, dodirnite razgovor.

Savjet: Da biste spriječili da druge osobe slučajno vide obavijesti o vašim porukama na

zaključanom zaslonu, s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE

POSTAVKE > zaključani zaslon > Odaberite aplikaciju za detaljni prikaz statusa >

ništa.

Ako ne možete otvoriti multimedijsku poruku, provjerite sljedeće:
• Podržava li vaša mobilna pretplata multimedijske poruke.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

70

background image

• Je li vam uključena podatkovna veza. S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE

POSTAVKE > mobilna mreža+SIM pa prebacite Podatkovna veza na Uključeno

.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje

će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može

naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više

prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.
Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati

prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.
Spremanje privitka

Dodirnite privitak kao što je fotografija i dodirnite

> spremi.

Brisanje razgovora

U dijelu razgovori dodirnite , odaberite razgovor koji želite izbrisati te dodirnite .
Brisanje jedne poruke u razgovoru

Pod razgovori dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite izbrisati pa dodirnite

izbriši.
Brisanje svih poruka s telefona

Dodirnite >

> odaberi sve > .