Microsoft Lumia 535 - Odgovaranje na poruku

background image

Odgovaranje na poruku
Nemojte da vas prijatelj čeka – odgovorite na poruku odmah.
1. Dodirnite Poruke.

2. U dijelu razgovori dodirnite razgovor u kojem se nalazi poruka.

Savjet: Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati koji SIM upotrebljavate za slanje

poruke. Dodirnite

. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

4. Dodirnite .
Prosljeđivanje poruke

Pod razgovori dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti pa dodirnite

proslijedi.
Prije prosljeđivanja poruke možete urediti napisano ili dodati ili ukloniti privitke.