Microsoft Lumia 535 - Slanje poruka

background image

Slanje poruka
Pomoću tekstnih i multimedijskih poruka možete se brzo povezati s prijateljima i obitelji.
1. Dodirnite Poruke.

2. Dodirnite .
Ako započnete pisati poruku i prije slanja se prebacite na drugu aplikaciju, možete nastaviti

pisati poruku kada se vratite na Poruke. Dodirnite

> skice. Nacrt poruke briše se nakon

slanja.

Savjet: Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati koji SIM upotrebljavate za slanje

poruke. Dodirnite

. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite ili započnite upisivati ime. Možete

upisati i telefonski broj.

Savjet: Da biste dodali više primatelja, dodirnite > , odaberite primatelje koje želite

i dodirnite .

4. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

Savjet: Za dodavanje smiješka dodirnite .

5. Za dodavanje privitka, kao što je fotografija, dodirnite i odaberite privitak.

6. Da biste poslali poruku, dodirnite .
Ako ne možete poslati multimedijsku poruku, provjerite sljedeće:

Podržava li vaša mobilna pretplata multimedijske poruke.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

69

background image

Je li vam uključena podatkovna veza. S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite

SVE POSTAVKE > mobilna mreža+SIM pa prebacite Podatkovna veza na Uključeno

.

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijske poruke. Poruke mogu

izgledati drugačije na različitim uređajima.
Prosljeđivanje poruke

Pod razgovori dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti pa dodirnite

proslijedi.
Prije prosljeđivanja poruke možete urediti napisano ili dodati ili ukloniti privitke.
Prosljeđivanje više poruka

U stavci razgovori dodirnite razgovor i

> odaberi poruke, označite potvrdne okvire

koji se pojavljuju pored poruka pa dodirnite za dodavanje primatelja.