Microsoft Lumia 535 - Slanje poruke grupi

background image

Slanje poruke grupi
Želite poslati poruku grupi osoba? Stvorite grupu u središtu Osobe i moći ćete sa svima

kontaktirati jednim SMS-om ili porukom e-pošte.
Dodirnite Osobe i prevucite na sobe.
1. Dodirnite grupu i pošalji SMS ili pošalji e-poštu.

2. Napišite i pošaljite poruku.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

71

background image

Savjet: Za stvaranje grupe dodirnite > Grupa.