Microsoft Lumia 535 - Odgovaranje na poziv tekstnom porukom

background image

Odgovaranje na poziv tekstnom porukom
Trenutačno ne možete govoriti i javiti se na poziv? Možete odgovoriti pozivatelju tekstnom

porukom.
1. Kada vas netko nazove, dodirnite ODGOVORI SMS PORUKOM.

2. Dodirnite upišite poruku... i napišite poruku.
Tekstnom porukom možete odgovoriti samo na pozive koje su uputili kontakti spremljeni na

telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

59

background image

Uključivanje ili isključivanje odgovora tekstnom porukom

Dodirnite >

> postavke i prebacite Odgovaranje SMS-om na Uključeno

ili

Isključeno

.

Uređivanje unaprijed napisane tekstne poruke

Dodirnite >

> postavke > uredi odgovore i uredite odgovor koji želite.