Microsoft Lumia 535 - Zvanje kontakta

background image

Zvanje kontakta
Upućivanje poziva brzo je i jednostavno ako ste ih spremili kao kontakte na telefon.
Dodirnite .
1. Dodirnite .

2. Dodirnite kontakt i broj ako kontakt ima više brojeva.

Savjet: Je li glas vašeg prijatelja preglasan ili pretih? Pritisnite tipke za glasnoću da biste

promijenili glasnoću.
Savjet: Želite li da drugi čuju razgovor? Dodirnite zvučnik.

Savjet: Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati SIM za pozivanje svakog

kontakta. Dodirnite , prevucite na kontakti, dodirnite ime kontakta te

. Dualni

SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Pozivanje telefonskog broja

Dodirnite , upišite telefonski broj i dodirnite zovi.
Za unos znaka + koji se upotrebljava za međunarodne pozive dodirnite i držite 0.
Pretraživanje povijesti poziva

Da biste potražili zapis poziva, prevucite na povijest, dodirnite i upišite ime kontakta ili

telefonski broj.
Uklanjanje zapisa poziva

Za uklanjanje zapisa poziva prevucite na povijest, dodirnite i držite zapis poziva i dodirnite

izbriši.
Za uklanjanje svih zapisa poziva dodirnite

> odaberi pozive >

> odaberi sve >

.

Kopiranje i lijepljenje telefonskog broja

Na početnom zaslonu dodirnite Osobe, prevucite na kontakti, dodirnite kontakt, dodirnite

i držite telefonski broj, dodirnite kopiraj i u tekstnom okviru dodirnite .

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

57