Microsoft Lumia 535 - Rješavanje problema i podrška

background image

Rješavanje problema i podrška

Kada želite saznati više o tome kako upotrebljavati telefon ili ako niste sigurni kako bi trebao

funkcionirati, možete pogledati nekoliko kanala podrške.
Kako biste mogli maksimalno iskoristiti telefon, imate korisnički priručnik u telefonu s

dodatnim uputama. Dodirnite Lumia pomoć + savjeti.
Također možete ići na stranicu www.microsoft.com/mobile/support/ gdje možete pronaći:

Informacije o rješavanju problema

Rasprave

Vijesti o aplikacijama i preuzimanjima

Informacije o ažuriranju softvera

Dodatne pojedinosti o značajkama i tehnologijama te kompatibilnosti uređaja i pribora

Rješavanje problema i rasprave možda nisu dostupni na svim jezicima.
Za videozapise podrške idite na stranicu www.youtube.com/lumiasupport.
Ako telefon ne reagira

Pokušajte sljedeće:

Ponovno postavljanje postavki jednom tipkom: Pritisnite i držite tipku za uključivanje

otprilike 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.

Ponovno postavljanje postavki dvjema tipkama: Pritisnite i držite tipku za smanjenje

glasnoće i tipku uključivanja istodobno približno 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.

Ako niste sigurni koji je način resetiranja za vaš telefon, idite na www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Ako je telefon često blokiran, ažurirajte softver telefona ili ponovo postavite telefon.

Resetiranjem se vraćaju tvorničke postavke i briše sav osobni sadržaj, uključujući aplikacije

koje ste kupili i preuzeli. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite

SVE POSTAVKE > o telefonu > ponovno postavljanje telefona.
Ako problemi i dalje nisu riješeni, kontaktirajte davatelja usluga mreže ili tvrtku Microsoft

Mobile za opcije popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek izradite pričuvne kopije

podataka jer se svi osobni podaci mogu izbrisati.

Savjet: Ako je potrebno identificirati telefon, za prikaz jedinstvenog IMEI broja telefona

birajte *#06#. IMEI broj možete pronaći i na kućištu telefona. Pojedinosti potražite u

odjeljku Informacije o proizvodu i sigurnosti u mrežnom korisničkom priručniku.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

133

background image

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

134