Microsoft Lumia 535 - Slanje sadržaja pomoću Bluetootha

background image

Slanje sadržaja pomoću Bluetootha
Želite dijeliti sadržaj ili slati snimljene fotografije prijatelju? Možete upotrijebiti Bluetooth za

bežično slanje fotografija ili drugog sadržaja na kompatibilne uređaje ili računalo.
Možete upotrijebiti više od jedne Bluetooth veze odjednom. Na primjer, dok upotrebljavate

Bluetooth slušalicu, možete i dalje slati sadržaje na drugi uređaj.
1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

Bluetooth pa prebacite Status na Uključeno

.

2. Dodirnite i držite sadržaj koji želite poslati i dodirnite dijeli... > Bluetooth.
Primjerice, u središtu Fotografije dodirnite i držite fotografiju te dodirnite dijeli... >

Bluetooth.
3. Dodirnite uređaj da biste se povezali s njim. Možete vidjeti Bluetooth uređaje unutar

raspona.

4. Ako je za drugi uređaj potrebna zaporka, upišite ju. Zaporka, koju možete sami smisliti,

mora se upisati na oba uređaja. Za neke je uređaje zaporka fiksna. Za pojedinosti pogledajte

korisnički priručnik drugog uređaja.
Zaporka se upotrebljava samo kada se prvi put povezujete s nekim uređajem.
Lokacija primljenih datoteka ovisi o drugom uređaju. Za pojedinosti pogledajte korisnički

priručnik drugog uređaja.
Ako je drugi uređaj također telefon Lumia, primljene datoteke spremljene su u aplikacijama

kojima pripadaju. Na primjer, fotografije se spremaju u središte Fotografije.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

123