Microsoft Lumia 535 - Pristupni kodovi

background image

Pristupni kodovi

Saznajte čemu služe različiti kodovi na telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

131

background image

PIN kôd
(4-8 znamenki)

Ovime se SIM kartica štiti od neovlaštene

upotrebe ili je potrebno za pristup nekim

značajkama.
Možete postaviti telefon da traži PIN kôd

kada ga uključite.
Ako zaboravite kôd ili ga ne dobijete s

karticom, obratite se davatelju mrežne

usluge.
Ako 3 puta zaredom neispravno unesete kôd,

morate ga deblokirati pomoću PUK koda.

PUK

To je potrebno za deblokiranje PIN koda.
Ako kôd niste dobili sa SIM karticom, obratite

se davatelju mrežnih usluga.

Sigurnosni kôd (kôd za zaključavanje,

lozinka)
(min. 4 znamenke)

Tako ćete lakše zaštititi telefon od

neovlaštene upotrebe.
Možete postaviti telefon da traži kôd za

zaključavanje koji odredite.
Držite kôd tajnim i na sigurnom mjestu,

odvojeno od telefona.
Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit

će potrebno servisiranje. Može doći do

dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih

podataka s telefona.
Za dodatne informacije obratite se najbližem

središtu za podršku za telefon ili prodavatelju

telefona.

IMEI

Služi za prepoznavanje telefona u mreži.

Možda ćete morati dati broj servisnom

centru ili dobavljaču telefona.
Za prikaz IMEI broja birajte *#06#.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

132