Microsoft Lumia 535 - Upotreba veze velike brzine

background image

Upotreba veze velike brzine

Maksimalno iskoristite svoje mrežne veze – upotrijebite najbržu dostupnu vezu koju telefon

podržava.
Provjerite je li SIM kartica umetnuta.
1. Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

mobilna mreža+SIM.

2. Dodirnite Najveća brzina veze da biste provjerili je li na telefonu odabrana najbrža vrsta

veze.
Vrsta trenutačne veze prikazuje se na traci statusa na vrhu zaslona.