Microsoft Lumia 535 - Surađujte učinkovito pomoću usluge Lync na telefonu

background image

Surađujte učinkovito pomoću usluge Lync na telefonu
Microsoft Lync sljedeća je generacija komunikacijske usluge koja spaja ljude na nove načine,

u bilo koje vrijeme i gotovo sa svakog mjesta.
Pomoću usluge Lync možete učiniti sljedeće:
• Pratiti raspoloživost kontakata
• Slati izravne poruke
• Upućivati telefonske pozive
• Pokrenite ili se pridružite audio, video ili web konferencijama
Lync je izrađen u potpunoj integraciji sa sustavom Microsoft Office. Možete preuzeti mobilnu

verziju aplikacije Microsoft Lync na svoj telefon s web-mjesta Trgovina.
Za više informacija pogledajte korisničku dokumentaciju na stranicama podrške Microsoft

Lync na stranici lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?

title=downloads.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

116