Microsoft Lumia 535 - Prijenos sadržaja pomoću usluge OneDrive

background image

Prijenos sadržaja pomoću usluge OneDrive
Prenesite dokumente sustava Office, fotografije i videozapise na OneDrive kako biste ih lakše

prenijeli sa starog telefona na novi telefon Lumia.
Za lakši prijenos i upravljanje sadržajem na usluzi OneDrive preuzmite i instalirajte aplikaciju

OneDrive s web-mjesta:
• Google Play za telefon Android
• iTunes Store za iPhone
• Trgovina za Windows Phones (ako već nije na telefonu)
• Mac App Store za Apple Mac
support.microsoft.com za PC
Trebate Microsoftov račun za prijavu na OneDrive.
OneDrive možda nije dostupan za sve modele telefona.
1. Na starom telefonu otvorite aplikaciju OneDrive.

2. Dodirnite i odaberite što želite prenijeti.

3. Odaberite prenesi.
Sad se Microsoftovim računom možete prijaviti na servis OneDrive kako biste pristupili svom

sadržaju na svakom uređaju i preuzeli ga po potrebi.

Savjet: Za prijenos dokumenata sustava Office uvijek ih možete spremiti izravno na

OneDrive. Kako biste pristupili dokumentima, na novom telefonu Lumia dodirnite

Office > OneDrive.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati

prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.