Microsoft Lumia 535 - Prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40

background image

Prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40
Upotrijebite Nokia Suite za prijenos kontakata, kalendarskih unosa i fotografija s telefona

Symbian ili S40 na telefon Lumia.
Provjerite imate li na računalu instaliran najnoviji Nokia Suite. Možete ga preuzeti sa stranice

www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.
Trebate Microsoftov račun za prijavu na OneDrive.
1. Pomoću kompatibilnog USB kabela povežite telefon Symbian ili S40 s računalom.

2. Na računalu otvorite Nokia Suite.

3. Odaberite Kopiranje sadržaja na uređaj Nokia Lumia i slijedite upute prikazane na

računalu. Datoteke se kopiraju na OneDrive. Fotografije se kopiraju u mapu Slike na usluzi

OneDrive, a kontakti i kalendarski događaji na Outlook.com.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

19

background image

4. Kako biste pristupili fotografijama, na telefonu Lumia prevucite lijevo i dodirnite

OneDrive. Kontakti i kalendarski događaji sinkroniziraju se automatski.

Savjet: Vaš telefon Symbian ili S40 ne podržava Nokia Suite? Ili želite prijenos drugog

sadržaja kao što su videozapisi? Također možete spojiti telefon na računalo te povući i

ispustiti datoteke koje želite prenijeti na računalo. Ako imate aplikaciju OneDrive za

radnu površinu, povucite i ispustite datoteke izravno u mapu usluge OneDrive za

automatski prijenos.