Microsoft Lumia 535 Palīdzība

background image

Lietotāja rokasgrāmata

Lumia ar Windows Phone 8.1

atjauninājumu

1.0. izdevums LV

background image

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Šī rokasgrāmata ir jūsu programmatūras laidiena lietotāja rokasgrāmata.

Svarīgi! Svarīgu informāciju par tālruņa drošu lietošanu skatiet komplektācijā iekļautās

vai tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas sadaļu Informācija par izstrādājumu un drošību.

Lai uzzinātu, kā sākt lietot jauno tālruni, izlasiet komplektācijā iekļauto lietotāja

rokasgrāmatu.

Lai skatītu tiešsaistes lietotāja norādījumus, video, papildu informāciju un problēmu

risināšanas palīdzību, dodieties uz www.microsoft.com/mobile/support/.
Varat arī skatīt atbalsta videoklipus vietnē www.youtube.com/lumiasupport.
Turklāt tālrunī ir pieejama lietotāja rokasgrāmata — tā vienmēr ir līdzās un pieejama, kad tas

nepieciešams. Lai atrastu atbildes uz saviem jautājumiem un saņemtu noderīgus padomus,

pieskarieties Lumia Palīdzība+padomi. Ja esat jauns Lumia lietotājs, skatiet sadaļu

jaunajiem lietotājiem.
Microsoft Mobile pakalpojumu noteikumus un konfidencialitātes politiku skatiet vietnē

www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

2