Microsoft Lumia 535 - Kontaktpersonas pievienošana vai dzēšana

background image

Kontaktpersonas pievienošana vai dzēšana
Uzturiet sakarus ar draugiem. Saglabājiet viņu tālruņa numurus, adreses un citu informāciju

kopā Personas.
Pieskarieties Personas un pārvelciet uz kontakti.
Kontaktpersonas pievienošana
1.
Pieskarieties .

2. Ja esat pierakstījies vairākos kontos, atlasiet kontu, kurā vēlaties saglabāt kontaktpersonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

64

background image

Kontaktpersonu nevar saglabāt tikai tālrunī, tā vienmēr tiek saglabāta kontā.
3. Pievienojiet kontaktpersonas datus un pieskarieties pie .

Padoms. Izveidojot Microsoft kontu, kontaktpersonas tiek dublētas automātiski.

Kontaktpersonas rediģēšana

Pieskarieties kontaktpersonai un un rediģējiet vai pievienojiet datus, piem., zvana signālu

vai tīmekļa adresi.

Padoms. Ja jums ir tālrunis ar divām SIM kartēm, varat izvēlēties, kuru SIM izmantot, lai

zvanītu katrai kontaktpersonai. Pieskarieties kontaktpersonai un

. Ne visi tālruņi

atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Kontaktpersonas dzēšana

Pieskarieties kontaktpersonai un

> dzēst.

Kontakts tiek dzēsts no tālruņa un ar dažiem izņēmumiem, piemēram, Facebook, Twitter un

LinkedIn, no sabiedrisko sakaru veidošanas pakalpojuma, kur tas tiek glabāts.

Padoms. Ja vēlaties ātri izdzēst vairākas kontaktpersonas, datorā piesakieties vietnē

people.live.com ar savu Microsoft kontu un tur izdzēsiet tās.

Kontaktpersonu saraksta filtrēšana

Ja nevēlaties, lai kontaktpersonas no sabiedrisko sakaru veidošanas pakalpojumiem būtu

redzamas kontaktpersonu sarakstā, varat tās izfiltrēt. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties

pie

> iestatījumi > filtrēt kontaktpersonu sarakstu un kontiem, kurus vēlaties radīt

vai slēpt.

Padoms. Varat arī atfiltrēt kontaktus bez tālruņu numuriem. Ieslēdziet funkcijas Paslēpt

kontaktpersonas, kurām nav norādīts tālruņa numurs opciju Ieslēgts

.