Microsoft Lumia 535 - Kontaktpersonu grupas izveide, rediģēšana vai dzēšana

background image

Kontaktpersonu grupas izveide, rediģēšana vai dzēšana
Varat izveidot kontaktpersonu grupas un nosūtīt ziņojumu vairākām personām vienlaikus. Vai

arī varat skatīt sabiedrisko tīklu atjauninājumus, ko publicējuši tikai grupas biedri. Piem.,

ģimenes locekļus varat pievienot vienai grupai un ātri viņus sasniegt ar vienu ziņojumu.
Pieskarieties Personas un pārvelciet uz telpas.
1. Pieskarieties > Grupa.

2. Ierakstiet grupas nosaukumu un pieskarieties .

3. Pieskarieties un kontaktpersonai. Lai pievienotu citu kontaktpersonu, vēlreiz pieskarieties

.

4. Pieskarieties .

Padoms. Tālrunī jau ir grupa ar nosaukumu Labākie draugi.

Jaunas grupas kontaktpersonas pievienošana

Pieskarieties grupai, > un kontaktpersonai.
Kontaktpersonas izņemšana no grupas

Pieskarieties grupai un . Pieskarieties kontaktpersonai un noņemt no grupas.
Grupas pārdēvēšana

Pieskarieties grupai un

> pārdēvēt un ierakstiet jauno nosaukumu.

Kontaktpersonu grupas dzēšana

Pieskarieties grupai un

> dzēst.