Microsoft Lumia 535 - Kontaktpersonu kopēšana no SIM kartes

background image

Kontaktpersonu kopēšana no SIM kartes
Ja jūsu SIM kartē ir saglabātas kontaktpersonas, varat tās kopēt uz tālruni.
Pārbaudiet, vai ir ievietota SIM karte.
1. Pieskarieties Personas.

2. Pieskarieties

> iestatījumi > importēt no SIM kartes.

3. Lai importētu visus kontaktus, pieskarieties importēt.

Padoms. Lai atlasītu atsevišķus kontaktus, pieskarieties notīrīt un izmantojiet izvēlnes

rūtiņas.

Kontaktus nevarat saglabāt jaunajā SIM kartē.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

67