Microsoft Lumia 535 - Kontaktpersonu saistīšana

background image

Kontaktpersonu saistīšana
Vai jums ir atsevišķi vienas kontaktpersonas ieraksti no dažādiem sociālo tīklu pakalpojumiem

vai e-pasta kontiem? Varat saistīt vairākas kontaktpersonas, lai to informāciju būtu vienā

vizītkartē.
Pieskarieties Personas un pārvelciet uz kontakti.
1. Pieskarieties galvenajai kontaktpersonai, ar kuru vēlaties saistīt, un .

2. Pieskarieties izvēlēties kontaktpersonu un kontaktpersonai, kuru saistīt.
Kontaktpersonas sasaistes noņemšana

Pieskarieties galvenajai kontaktpersonai un , pieskarieties kontaktpersonai, kuras sasaiste

jānoņem, un atsaistīt.