Microsoft Lumia 535 - Atbildēšana uz e-pastu

background image

Atbildēšana uz e-pastu
Vai saņemat e-pasta ziņas, uz kurām ir ātri jāatbild? Atbildiet nekavējoties, izmantojot savu

tālruni.
1. Pieskarieties .

2. Atveriet pastu un pieskarieties .

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

77

background image

Padoms. Lai atbildētu tikai sūtītājam, pieskarieties atbildēt. Lai atbildētu sūtītājam un

visiem pārējiem adresātiem, pieskarieties atbildēt visiem.

E-pasta ziņas pārsūtīšana

Atveriet pastu un pieskarieties pie > pārsūtīt.