Microsoft Lumia 535 - Ziņas lasīšana

background image

Ziņas lasīšana
Sākuma ekrānā varat redzēt, ka esat saņēmis ziņu.
Ziņas starp jums un kādu kontaktpersonu varat skatīt vienā sarakstē. Sarakstē var būt īsziņas

un multiziņas.

1. Pieskarieties Ziņapmaiņa.

2. Lai lasītu ziņu, pieskarieties sarakstei.

Padoms. Lai citas personas bloķēšanas ekrānā nejauši nepamanītu paziņojumus par

ziņām, pārvelciet uz leju no ekrāna augšas un pieskarieties VISI IESTATĪJUMI >

bloķēšanas ekrāns > Izvēlieties programmu, kura rādīs detalizētu statusu > nav.

Ja nevarat atvērt multiziņu, pārbaudiet tālāk norādīto.
• Jūsu mobilo pakalpojumu abonements atbalsta multiziņas.
• Jūsu datu savienojums ir ieslēgts. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties VISI

IESTATĪJUMI > mobilie sakari+SIM karte un norādiet funkcijas Datu savienojums

vērtību Ieslēgts

.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

71

background image

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas

tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu

samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem

vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.
Dažu pakalpojumu lietošana vai satura, tostarp bezmaksas satura, lejupielāde var izraisīt lielu

datu apjomu pārsūtīšanu, kas var radīt datu pārsūtīšanas izmaksas.
Pielikuma saglabāšana

Pieskarieties pielikumam, piem., fotoattēlam, un

> saglabāt.

Sarakstes dzēšana

Objektā sarunas, pieskarieties , atlasiet saraksti, ko vēlaties dzēst, un pieskarieties .
Atsevišķa ziņojuma dzēšana sarakstē

Objektā sarunas pieskarieties sarakstei, pieskarieties ziņojumam, ko vēlaties dzēst, turiet to

un pieskarieties dzēst.
Visu ziņu izdzēšana tālrunī

Pieskarieties >

> atlasīt visas > .