Microsoft Lumia 535 - Taustiņu un ekrāna bloķēšana

background image

Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Vai vēlaties izvairīties no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā?
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

6

background image

Padoms. Tā vietā, lai spiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, varat arī divreiz pieskarties

ekrānam, ja ir ieslēgts dubultskāriens. Lai ieslēgtu divu pieskārienu funkciju, sākuma

ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI > pieskārieni

un pārslēdziet Aktivizēšana uz Ieslēgts

. Ne visi tālruņi atbalsta dubulto

pieskārienu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Taustiņu un ekrāna automātiskas bloķēšanas iestatīšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties VISI IESTATĪJUMI >

bloķēšanas ekrāns > Ekrāns izslēdzas pēc un atlasiet laika intervālu, pēc kura taustiņi un

ekrāns tiek automātiski bloķēti.