Microsoft Lumia 535 - Informācijas iegūšana par veselību un fizisko sagatavotību

background image

Informācijas iegūšana par veselību un fizisko sagatavotību
Nosakiet un sasniedziet savus veselības un fiziskās sagatavotības mērķus. Izmantojot

programmu Veselība un sports, varat atrast noderīgu informāciju, veltīt laiku sev un sekot līdzi

savam veselīgajam dzīvesveidam.
Pieskarieties Veselība un sports.
Pārvelciet uz sports, uzturvielas vai medicīna.
Veselības un fiziskās sagatavotības rīku atrašana

Sadaļā šodien pieskarieties izsekotājam vai citam vienumam.
Sekošana līdzi treniņam

Pieskarieties Aerobās slodzes pārraudzības rīks > . Meklējiet treniņa veidu.

Padoms. Lai sinhronizētu izsekotāja informāciju ar pakalpojumu HealthVault,

apmeklējiet https://www.healthvault.com/ un reģistrējieties. Šis pakalpojums nav

pieejams visās valodās.