Microsoft Lumia 535 - Videoklipa ierakstīšana

background image

Videoklipa ierakstīšana
Tālruni varat izmantot ne tikai fotografēšanai, bet arī īpašo mirkļu ierakstīšanai videoklipos.
1. Pieskarieties Lumia Camera.

2. Lai pārslēgtos no fotografēšanas uz video uzņemšanas režīmu, pieskarieties .

3. Lai tuvinātu vai tālinātu, virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā. Ne visi tālruņi atbalsta

kameras tālummaiņu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties . Sāk darboties taimeris.

5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties . Taimeris tiek apturēts.
Lai skatītu tikko ierakstīto videoklipu, ekrāna stūrī pieskarieties apļveida sīktēlam. Ierakstītais

videoklips tiek saglabāts šeit: Uzņemtie attēli