Microsoft Lumia 535 - Labāko momentu atrašana videoklipā

background image

Labāko momentu atrašana videoklipā
Kad esat ierakstījis augstas izšķirtspējas videoklipu, varat tajā atrast labākos kadrus un tos

saglabāt kā atsevišķus attēlus. Varat arī izveidot aizraujošus darbības kadrus.
Ne visi tālruņi atbalsta programmu Lumia Moments. Pieejamību skatiet vietnē

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Kad esat ierakstījis augstas izšķirtspējas videoklipu, pieskarieties Lumia Moments un

videoklipam.
1. Pieskarieties IZVEIDOJIET KUSTĪBAS FOTOUZŅĒMUMU.

2. Lai atlasītu darbības kadra sākuma punktu, pieskarieties slīdnim.

3. Lai atlasītu darbības kadra beigu punktu, pieskarieties slīdnim un .

4. Lai dzēstu kustīgus objektus no fotoattēla, ekrāna apakšdaļā pieskarieties baltajiem apļiem.

5. Lai atlasītu to kustīgo objektu, kuru vēlaties iezīmēt, pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai

pārvietotu apli ekrāna apakšdaļā.

Padoms. Lai iezīmētu visus kustīgos objektus, pieskarieties .

6. Lai pievienotu ātruma izpludināšanas efektu, pieskarieties .

7. Lai saglabātu darbības kadru mapē Uzņemtie attēli, pieskarieties .
Labākā kadra saglabāšana

Pieskarieties IZVĒLIETIES VISLABĀKO KADRU, pieskarieties slīdnim vai pārvelciet pa kreisi

vai pa labi, lai videoklipā atrastu labākos kadrus, un pieskarieties , lai kadru saglabātu kā

atsevišķu fotoattēlu mapē Uzņemtie attēli.
Varat saglabāt tik daudz kadru, cik vēlaties.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

86