Microsoft Lumia 535 - Navigācijas joslas personalizēšana

background image

Navigācijas joslas personalizēšana
Visiem Lumia tālruņiem apakšdaļā ir 3 taustiņi: atpakaļatkāpes taustiņš, sākuma taustiņš un

meklēšanas taustiņš. Var mainīt šīs navigācijas joslas darbību.
Ne visi tālruņi atbalsta navigācijas joslas slēpšanu. Pieejamību skatiet vietnē

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Lai sākuma ekrānā slēptu navigācijas joslu, kad tā nav nepieciešama, pārvelciet no ekrāna

apakšdaļas uz augšu. Lai navigācijas josla atkal tiktu rādīta, pārvelciet augšup.
Navigācijas joslas krāsas maiņa

Ja tālruņa navigācijas josla atrodas skārienekrānā, varat mainīt tās krāsu, lai tā labāk izceltos

vai atbilstu motīvam. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie VISI

IESTATĪJUMI > navigācijas josla un mainiet iestatījumu Navigācijas josla.