Microsoft Lumia 535 - Sākuma ekrāna personalizēšana

background image

Sākuma ekrāna personalizēšana
Personalizējiet sākuma ekrānu — izvēlieties fona attēlu, sākuma ekrānam piespraudiet izlases

programmas un vēl vairāk vai atbilstoši savām vēlmēm mainiet mozaīku lielumu un

izkārtojumu. Lai pēc iespējas racionālāk izmantotu sākuma ekrāna laukumu, sagrupējiet

programmas mapēs.
1. Lai sākuma ekrānā pievienotu fona fotoattēlu, pārvelciet no augšas uz leju un pieskarieties

pie VISI IESTATĪJUMI > sākums+motīvs > izvēlieties fotoattēlu.

2. Pieskarieties fotoattēlam, pēc vajadzības apgrieziet to un pieskarieties .

Padoms. Kādēļ gan nepieskaņot fona un elementu krāsas jūsu fona attēlam?

Pieskarieties Fons vai Izcēluma krāsa. Lai kopīgotu savu motīvu un citus iestatījumus

visās Windows ierīcēs, sākuma ekrānā pārvelciet lejup no ekrāna augšdaļas, pieskarieties

VISI IESTATĪJUMI > iestatījumu sinhronizēšana un pārslēdziet motīvs uz Ieslēgts

.

Elementa pārvietošana

Pieskarieties elementam un turiet to, velciet un nometiet to jaunajā atrašanās vietā un piesitiet

ekrānam.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

31

background image

Elementa lieluma mainīšana vai atspraušana

Lai mainītu elementa lielumu, pieskarieties tam un turiet to, un pieskarieties bultiņas ikonai.
Elementi var būt mazi, vidēji vai plati. Jo elements ir lielāks, jo vairāk informācijas tajā var

parādīt.

Lai atspraustu elementu, pieskarieties tam un turiet to, un pieskarieties .
Elementu grupēšana mapēs

Pieskarieties elementam, turiet, velciet un nometiet to uz tā elementa vai mapes, ar kuru kopā

vēlaties to grupēt. Lai atvērtu programmu no mapes, pieskarieties mapei un pēc tam

vajadzīgajai programmai. Lai mainītu mapes nosaukumu, pieskarieties nosaukumam un turiet

to, tad ierakstiet vajadzīgo nosaukumu. Lai noņemtu mapi, atspraudiet tajā esošos elementus.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

32

background image

Programmas piespraušana

Pārvelciet pa kreisi, lai pārietu uz programmu izvēlni, pieskarieties programmai un turiet to,

un pieskarieties piespraust sākuma ekrānā.
Kontaktpersonas piespraušana

Pieskarieties Personas, pieskarieties kontaktpersonai un turiet to, un tad pieskarieties

piespraust sākuma ekrānā.
Piespraužot kontaktpersonas, elementā tiek parādīti kontaktpersonas plūsmas atjauninājumi,

turklāt kontaktpersonai varat zvanīt tieši no sākuma ekrāna.