Microsoft Lumia 535 - Satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth

background image

Satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth
Vai vēlaties kopīgot saturu vai draugam nosūtīt uzņemtos fotoattēlus? Izmantojiet Bluetooth,

lai bezvadu režīmā sūtītu fotoattēlus vai citu saturu uz saderīgām ierīcēm vai datoru.
Vienlaikus varat izmantot vairākus Bluetooth savienojumus. Piem., izmantojot Bluetooth

austiņas, joprojām varat nosūtīt saturu uz citu ierīci.
1. Sākuma ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie VISI IESTATĪJUMI >

Bluetooth un pārslēdziet Statuss uz Ieslēgts

.

2. Pieskarieties un turiet saturu, kas jāsūta, un pieskarieties kopīgot... > Bluetooth.
Piem., kopā Fotoattēli pieskarieties fotoattēlam un turiet to un pieskarieties kopīgot... >

Bluetooth.
3. Pieskarieties ierīcei, lai varētu izveidot savienojumu. Tiek parādītas uztveršanas zonā esošās

Bluetooth ierīces.

© 2015 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

123

background image

4. Ja otrai ierīcei ir nepieciešams piekļuves kods, ierakstiet to. Piekļuves kods, ko varat izveidot

pats, ir jāievada abās ierīcēs. Dažās ierīcēs piekļuves kods ir fiksēts. Detalizētu informāciju

sk. otrās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Piekļuves kods ir jāizmanto tikai tad, kad ierīce tiek pievienota pirmo reizi.
Saņemto failu atrašanās vieta ir atkarīga no otrās ierīces. Detalizētu informāciju sk. otrās ierīces

lietotāja rokasgrāmatā.
Ja otrā ierīce arī ir Lumia tālrunis, saņemtie faili tiek saglabāti to attiecīgajās programmās.

Fotoattēli, piemēram, tiek saglabāti kopā Fotoattēli.