Microsoft Lumia 535 - Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi

background image

Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi

Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi palīdz naviģēt tālrunī.
• Lai skatītu atvērtās programmas, nospiediet un turiet . Pēc tam varat pārslēgties uz citu

programmu vai aizvērt nevajadzīgas programmas.

• Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet . Tālrunis atceras visas lietotnes un tīmekļa

vietnes, kuras apmeklējāt, kopš pēdējās ekrāna bloķēšanas.

• Lai atvērtu sākuma ekrānu, nospiediet . Programma, kuru bijāt atvēris, paliek atvērta

fonā.

• Lai meklētu tīmeklī vai tālrunī esošus vienumus, nospiediet .
• Lai ieslēgtu Cortana, nospiediet un turiet un izpildiet norādījumus.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Ja tālrunī iestatāt neatbalstītu valodu, Cortana šūna

un programma netiek rādīta. Informāciju par atbalstītajām valodām sk.

www.windowsphone.com.