Microsoft Lumia 535 - Robienie zdjęć za pomocą aplikacji Aparat Microsoft

background image

Robienie zdjęć za pomocą aplikacji Aparat Microsoft
Rób ostre i żywe zdjęcia — uwieczniaj najlepsze chwile w albumie.
Usługa może być niedostępna na niektóre modele telefonów.
Dotknij Aparat.
Aby szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz

zasilania, przesuń palcem od góry ekranu do dołu, a następnie dotknij

.

1. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/

oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

2. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka: Możesz także zrobić zdjęcie, dotykając dowolnego miejsca na ekranie. Aby

zmienić to ustawienie, dotknij

> ustawienia zdjęć > Naciśnij, aby zrobić

zdjęcie.
Wskazówka: Aby ekran dobrze działał, upewnij się, że nie zakrywasz czujnika światła.

Czujnik światła jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności

można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Nagrywanie filmów

Dotknij , aby wybrać tryb wideo, a następnie dotknij ponownie, aby rozpocząć nagrywanie.