Microsoft Lumia 535 - Zapisywanie zdjęć i filmów na karcie pamięci

background image

Zapisywanie zdjęć i filmów na karcie pamięci
Jeżeli w Twoim telefonie jest karta pamięci, a pamięć telefonu się zapełnia, zapisuj zrobione

zdjęcia i nagrane filmy na karcie pamięci.
Aby zapewnić najlepszą jakość filmów wideo, zapisuj je w pamięci telefonu. Jeśli zapisujesz

nagrane filmy na karcie pamięci, zalecamy korzystanie z szybkich kart microSD o pojemności

4–128 GB renomowanych marek. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach.

Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA, a następnie przesuń palcem do czujnik pamięci.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

85

background image

2. Wybierz dla opcji Miejsce na nowe zdjęcia wartość Karta SD.
Wszystkie kolejne zdjęcia, które zrobisz, będą zapisywane na karcie pamięci.
Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z

tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty

i zawartych na niej danych oraz urządzenia.
Zapisywanie na karcie pamięci zdjęć i plików wideo nagranych wcześniej

W centrum Zdjęcia przejdź do zdjęcia lub pliku wideo, dotknij oraz zdjęcia lub pliku wideo,

a następnie dotknij

> zapisz na karcie SD.

Wskazówka: Aby szybko zaznaczyć wszystkie zdjęcia lub pliki wideo w albumie, przejdź

do albumu i dotknij >

> zaznacz wszystko.