Microsoft Lumia 535 - Nagrywanie wideo o wysokiej rozdzielczości

background image

Nagrywanie wideo o wysokiej rozdzielczości
Możesz szybko nagrywać krystalicznie czyste filmy o wysokiej rozdzielczości za pomocą

naciśnięcia jednego przycisku.
Funkcje 4K i Full HD nie są obsługiwane we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności

można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Dotknij Lumia Camera.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

87

background image

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz aparatu i go przytrzymaj. Zostanie włączony

czasomierz.

2. Aby zatrzymać nagrywanie, zwolnij klawisz aparatu. Czasomierz zostanie zatrzymany.

Wskazówka: Aby wyświetlić nagrany plik wideo, dotknij okrągłej miniatury w rogu

ekranu. Jest on zapisany w folderze Z aparatu.

Zmiana rozdzielczości nagrywania wideo

Dotknij , przesuń palcem do film, dotknij Rozdzielczość, a następnie wybierz odpowiednią

rozdzielczość.
W zależności od modelu telefonu najwyższa dostępna rozdzielczość to 4K lub Full HD.