Microsoft Lumia 535 - Wyszukiwanie najlepszych ujęć w plikach wideo

background image

Wyszukiwanie najlepszych ujęć w plikach wideo
Po nagraniu wideo w jakości HD możesz odszukać najlepsze klatki i zapisać je jako osobne

zdjęcia. Możesz także robić ekscytujące zdjęcia poruszających się obiektów.
Aplikacja Chwile Lumia nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. Informacje o

dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

89

background image

Po nagraniu wideo w jakości HD dotknij Chwile Lumia i pliku wideo.
1. Dotknij UTWÓRZ UJĘCIE W RUCHU.

2. Aby wybrać punkt początkowy ujęcia w ruchu, dotknij suwaka.

3. Aby wybrać punkt końcowy ujęcia w ruchu, dotknij suwaka i .

4. Aby usunąć ze zdjęcia poruszające się obiekty, dotknij białych kółek widocznych na dole

ekranu.

5. Aby wybrać poruszający się obiekt, który chcesz wyróżnić, przesuń palcem w lewo lub w

prawo, aby przesunąć kółko w prawym dolnym rogu ekranu.

Wskazówka: Aby podświetlić wszystkie poruszające się obiekty, dotknij .

6. Aby dodać efekt rozmycia ruchu, dotknij .

7. Aby zapisać ujęcie w ruchu w folderze Z aparatu, dotknij .
Zapisywanie najlepszego ujęcia

Dotknij WYBIERZ NAJLEPSZY KADR, dotknij suwaka albo przesuń placem w lewo lub w

prawo w celu odnalezienia najlepszych ujęć w filmie, a następnie dotknij , aby zapisać

wybraną klatkę jako osobne zdjęcie w folderze Z aparatu.
Możesz zapisać dowolną liczbę klatek.