Microsoft Lumia 535 - Twórz historie swojego życia

background image

Twórz historie swojego życia
Opowiedz historię swojego życia za pomocą zdjęć i aplikacji Lumia Storyteller.
Aby pobrać aplikację Lumia Storyteller lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą

wersję, wejdź na www.windowsphone.com. Usługa Lumia Storyteller może być niedostępna

na niektóre modele telefonów.
Telefon musi mieć dostęp do usług lokalizacyjnych. Aby je włączyć, na ekranie startowym

przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA > lokalizacja, a

następnie przełącz Usługi lokalizacyjne na wartość Wł.

.

1. Dotknij Lumia Storyteller.
Zrobione przez Ciebie zdjęcia są automatycznie grupowane w historie. Aby aplikacja utworzyła

historię, musisz zrobić co najmniej 7 zdjęć w danym czasie i miejscu.
2. Aby samodzielnie utworzyć historię, dotknij , wybierz zdjęcia i dotknij .

3. Aby zmienić nazwę historii, dotknij kolekcji oraz tytułu i wpisz nową nazwę.

4. Aby zobaczyć zdjęcie w historii, dotknij kolekcji, przesuń palcem w lewo i dotknij żądanego

zdjęcia. Aby przejrzeć pozostałe zdjęcia, przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Wskazówka: Możesz dodawać napisy do zdjęć w historii. Dotknij zdjęcia i dodaj

podpis. Aby wyświetlić napis, dotknij zdjęcia.

Lokalizowanie zdjęcia na mapie

Aby wyświetlić na mapie miejsce, w którym zostało zrobione dane zdjęcie, umieść na zdjęciu

dwa palce, a następnie zsuń je.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

93