Microsoft Lumia 535 - Tworzenie albumu

background image

Tworzenie albumu
Aby łatwo znaleźć zdjęcia z jakiegoś zdarzenia czy ciekawej wycieczki bądź fotografie danej

osoby, uporządkuj je w albumy, na przykład według tematu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

92

background image

Jeśli używasz komputera Mac, zainstaluj aplikację Windows Phone ze sklepu Mac App Store.
1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie

Znajdź, a następnie wyszukaj folder ze zdjęciami.

3. Dodaj folder, nazwij go i dodaj do niego zdjęcia.
Folder będzie widoczny jako album w widoku albumy w telefonie.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7,

Windows 8 lub nowszy, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. W

systemie Windows 7 można ją pobrać ze strony www.windowsphone.com.

Usuwanie albumu

Dotknij Zdjęcia > albumy. Dotknij albumu i go przytrzymaj, a następnie dotknij usuń.
W przypadku usunięcia albumu z telefonu usuwane są również zdjęcia znajdujące się w tym

albumie. Album skopiowany na komputer pozostanie na komputerze wraz ze zdjęciami, które

się w nim znajdują.
Za pomocą telefonu nie można usuwać albumów online.