Microsoft Lumia 535 - Praca z aplikacją PowerPoint Mobile

background image

Praca z aplikacją PowerPoint Mobile
Program Microsoft PowerPoint Mobile umożliwia nanoszenie ostatnich poprawek do

prezentacji w drodze na spotkanie.
1. Dotknij Office, przesuń palcem do opcji miejsca, a następnie dotknij lokalizacji pliku

programu PowerPoint, który chcesz wyświetlić.

2. Dotknij pliku programu PowerPoint i ustaw telefon poziomo.

3. Aby przeglądać slajdy, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

4. Aby przejść do określonego slajdu, dotknij i odpowiedniego slajdu.

5. Aby dodać notatkę do slajdu, ustaw telefon pionowo i dotknij pustego obszaru pod slajdem.

6. Aby edytować slajd, dotknij . Aby wrócić, dotknij .

7. Aby zapisać prezentację, dotknij

> zapisz.

Wysyłanie prezentacji w wiadomości e-mail

Dotknij pliku programu PowerPoint i

> udostępnij....

Usuwanie prezentacji

Dotknij pliku programu PowerPoint i go przytrzymaj, a następnie dotknij usuń.
Oglądanie emisji programu PowerPoint

Aby obejrzeć emisję prezentacji programu PowerPoint w internecie, otwórz wiadomość e-mail

zawierającą łącze do prezentacji emisji i dotknij łącza.