Microsoft Lumia 535 - Praca z aplikacją Word Mobile

background image

Praca z aplikacją Word Mobile
Program Microsoft Word Mobile umożliwia pracę nad dokumentami w podróży. Możesz

tworzyć, edytować dokumenty i udostępniać efekty swojej pracy w witrynie SharePoint.
Dotknij Office.
1. Przesuń palcem do opcji miejsca.

2. Dotknij lokalizacji pliku.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

116

background image

3. Dotknij pliku programu Word, który chcesz edytować.

4. Aby edytować tekst, dotknij .

5. Aby zapisać dokument, dotknij

> zapisz.

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do ważnego dokumentu, możesz przypiąć go

do ekranu startowego. Dotknij dokumentu i go przytrzymaj, a następnie dotknij przypnij

do ekranu startowego.

Tworzenie nowego dokumentu

Przesuń palcem do opcji ostatnie i dotknij .
Wyszukiwanie tekstu w dokumencie

Dotknij pliku programu Word i .
Dodawanie komentarza

Dotknij > .
Formatowanie tekstu

Dotknij pliku programu Word i > .
Podświetlanie tekstu

Dotknij pliku programu Word i > , a następnie wybierz kolor podświetlenia.
Wyświetlanie struktury dokumentu

Dotknij .
Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail

Dotknij pliku programu Word i

> udostępnij....

Usuwanie dokumentu

Przesuń palcem do opcji miejsca, dotknij dokumentu i go przytrzymaj, a następnie dotknij

usuń.