Microsoft Lumia 535 - Pisanie notatek

background image

Pisanie notatek

Notatki zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast pisać na papierze, możesz robić notatki

za pomocą programu Microsoft OneNote Mobile. Dzięki temu będą one zawsze pod ręką.

Możesz również synchronizować notatki z usługą OneDrive oraz wyświetlać i edytować je za

pomocą programu OneNote w telefonie, na komputerze lub w trybie online w przeglądarce

internetowej.
1. Dotknij OneNote.

2. Dotknij .

3. Napisz notatkę.

4. Aby sformatować tekst, dotknij

> formatuj.

5. Aby dodać zdjęcie, dotknij .

6. Aby nagrać plik dźwiękowy, dotknij .

7. Aby zapisać zmiany, naciśnij .
Jeśli w Twoim telefonie jest skonfigurowane konto Microsoft, zmiany zostaną zapisane i

zsynchronizowane z domyślnym notatnikiem Osobiste (Internet) w usłudze OneDrive. Jeśli nie,

zmiany zostaną zapisane w telefonie.
Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail

Dotknij notatki i

> udostępnij....

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do ważnej notatki, możesz ją przypiąć do

ekranu startowego. Dotknij notatki i ją przytrzymaj, a następnie dotknij przypnij do

ekranu startowego.