Microsoft Lumia 535 - Definiowanie połączeń internetowych

background image

Definiowanie połączeń internetowych

Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u swojego usługodawcy

sieciowego, do łączenia się z internetem używaj sieci Wi-Fi, aby zmniejszyć koszty przesyłania

danych. Możesz korzystać z osobnych ustawień wykorzystania danych w roamingu i w domu.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania.

Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego

połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie

do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij .

2. W opcji Sieci Wi-Fi wybierz ustawienie Wł.

.

3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.
Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

komórkowe+SIM i w opcji Transmisja danych wybierz ustawienie Wł.

.

Wskazówka: Chcesz łatwo włączać i wyłączać dane mobilne? Dodaj skrót w centrum

działania. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > powiadomienia+akcje. Dotknij kolejno jednego ze skrótów oraz opcji

dane komórkowe.

Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych podczas roamingu

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

komórkowe+SIM i w opcji Opcje roamingu danych wybierz ustawienie korzystaj z

roamingu.
Łączenie się z internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć

koszty transmisji danych.
Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci

nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji czujnik danych można monitorować wykorzystanie

danych.