Microsoft Lumia 535 - Czyszczenie historii przeglądarki

background image

Czyszczenie historii przeglądarki
Po zakończeniu przeglądania możesz usunąć swoje prywatne dane, takie jak historia

przeglądania czy tymczasowe pliki internetowe.
1. Dotknij Internet Explorer.

2. Dotknij

> ustawienia > usuń historię.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych.

Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z

zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy wyczyścić pamięć cache.

Wskazówka: Aby usunąć historię wyszukiwania, dotknij klawisza Szukaj i dotknij

> ustawienia > usuń historię.

Usuwanie poszczególnych elementów z historii wyszukiwania

Naciśnij

> ostatnie > , element, który chcesz usunąć, a następnie .